Doa dan Amalan Membersihkan Hati dan Jiwa Secara Islam

Doa dan Amalan Membersihkan Hati dan JiwaSemua orang pasti pernah berbuat dosa, entah itu dosa yang disengaja, ataupun yang tidak disengaja. Dan dosa itu bisa kepada sesama manusia ataupun dosa kepada Tuhan. Entah dosa dari sifat manusia itu sendiri, seperti iri, dengki, dusta, sombong, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan kali ini, bagi kalian yang ingin membersihkan hati dan jiwa. Sehingga kalian akan mempunyai sifat terpuji seperti Qona-ah (menerima apa yang diberikan Allah), Tawakal (berserah diri), Yakin (mantap dalam beragama), Warok (rendah hati, mengalah dan tidak rakus dunia).


Baca juga: Amalan wirid kekayaan Nabi Sulaiman


Doa dan Amalan Membersihkan Hati dan Jiwa

Bismillahir rahmaanir rahiim

Allahumma inni as-aluka bismikal a’dhomii maktuubi min nuuri wajhikal a’ial mu’abbadld daimii baqii mukholladi biqolbi nabiyyuka rasuulika sayyidinaa Muhammadin wa as-aluka bismikal a’dhomil wahidi bauhadatil ahadil muta’aali ‘an wahdatii kammi wal ‘adaril muqoddasi ‘an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahir rahmaanir rahiimi qui huwallahu ahaadun Allahush-shomadun lam yalld wa lam yuulad wa lam yakul lahuu kufuwan ahadun. An tusholli ‘ala sayyldina Muhammadin sirrol hayaatil wujuudi wa sababil a’dhomii maujudi sholatan tusabbibu fii qolbii liimanin wa tuhaffithoonil qur’aana wa tufahhamani minhu Li-ayaatin wa tufattaha lii nurol Jinaani wa nuuronna’imi wa nuuron-nadhori ila wa jahiikal kariim.


Baca jugaManfaat energi Asma Nur Hikmah yang terkandung dalam Tasbih Nur Hikmah


Doa tersebut digunakan untuk wirid, tapi sebelum itu diharuskan untuk puasa 1 hari penuh. Dengan niatan untuk mensucikan diri, ingin bertaubat dan kembali kejalan kebenaran. Selain itu puasa ini bertujuan untuk menguatkan tekat dan niat kalian untuk bertaubat dan menghilangkan sifat-sifat keduniawian.

Dilanjutkan dengan sholat hajat 4 rakaat. Selanjutnya membaca doa tersebut sebanyak 40 x, dan dibaca di tempat terbuka misalnya dihalaman rumah pada tengah malam. Itulah amalan yang harus kalian lakukan untuk membersihkan hati dan jiwa dari keburukan duniawi.

Amalan yang kalian lakukan haruslah karena Allah Swt. Dan berserah dirilah kepadanya, memohon ampunan karena Allah merupakan maha pengampun dari segala dosa.

 

Bersumber dari: www.paranormalsemarang.com

KONSULTASI SILAHKAN HUBUNGI KAMI


Lihat Juga Kumpulan Ajian Ampuh :