Tasbih Bertuah Untuk Doa Wirid Segala Hajat

Tasbih merupakan sarana ibadah yang berguna untuk mempermudah hitungan wirid. Ada kalangan guru hikmah yang memperkenalkan tasbih bertuah untuk doa wirid segala hajat. Kandungan khoas yang dimiliki berbeda dengan tasbih biasa yang dijual dipasaran. Jika menggunakan tasbih ini maka jalan keluar dari setiap masalah akan lebih cepat di dapatkan. Karena ridho dari Allah menyertai mereka yang mennggunakan tasbih bertuah.

tasbihnurhikmah-istimewa

Tasbih bertuah ini memang benda yang memiliki energi ilahiyah yang sudah diritualkan khusus dengan doa karomah wali jaman dahulu. Jadi bagi siapa saja yang ingin atau memiliki hajat bisa mendapatkan karomah dengan mengamalkan wirid menggunakan tasbih ini.

Tasbih bertuah terbuat dari batu mata kucing ini sangat kuat dan tahan lama. Para pecinta batu pasti sudah mengetahui tentang khasiat dan kandungan dari batu mata kucing ini. Dengan warna yang begitu cantik sangat cocok digunakan sebagai aksesoris. Sehingga Anda akan betah atau senang membawa dan mengamalkan wirid kapan pun dimanapun Anda berada.

Amalan doa wirid Nurbuwat


BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ALLAAHUMMA DZIS SULTHAANIL ‘AZHIM, WA DZIL MANNIL QADIIM, WA DZIL WAJHIL KARIIM, WA WALIY YIL KALIMAATI TAAMMAATI WAD DA’AWAATIL MUSTA JAABAH, ‘AAQILIL HASANI WAL HUSAINI MIN ANFUSIL HAQQI ‘AINIL QUDRATI WAN NAAZHIRIINA WA’AINIL INSI WAL JINN, WA IN YAKAADUL LADZIINA KAFARUU LI YUZLIQUUNAKA BI ABSHAARIHIM LAMMAA SAMI’UDZ DZHIKRA, WAYAQUULUUNA INNAHUU LAMAJNUUN, WA MAA HUWA ILLAA DZIKRUL LIL ‘AALAMIIN. WA MUSTAJAABU LUQMAANIL HAKIIM. WA WARITSU SULAIMAANABNI DAAWUDA ‘ALAIHI WAS SALAAM.

AL-WADUUD (tujuh kali AL WADUUD) ……….(Sebutkan hajat atau keinginan dalam hati kepada Allah SWT)

DZUL’ARSYIL MAJIID. THAWWIL ‘UMRII WA SHAHHIH AJSAADII WAQDHI HAAJATII WAKTSIR AMWAALII WA AULAADII WAJ ALNI HABBIBAN LIN NAASI AJMA’J IN. WA TABBA’ADIL’ADAAWATA KULLA MIMBANII AADAMA ‘ALAIHIS SALAAM. MAN KAANA HAYYAUW WA YAHIQQAL QAULU ‘ALAL KAAFIRIIN. WA QUL JAA AL HAQQU WA ZAHAQAL BAATHIL, INNA BAATHILA KAANA ZAHUUQAA. WA NUNAZZI LU MINAL QUR’AANI MAA HUWA SYIFAAUW WARAHMATUL LIL MUKMINIIN. WA LAA YAZIIDUZH ZHAALIMIINA ILLAA KHASAARAA. SUBHAANA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMAA YASHIFUUN, WA SALAAMUN ‘ALAL MURSALIIN, WAL HAMDU LIL LAAHI RABIIL ‘AALAMIIN”.


tasbih karomah nur hikmah

Khasiat atau kegunaan tasbih bertuah

 1. Rumah Yang Memilikinya Insya Allah Terlindung Dari Kejahatan Makhluk Ghaib.
 2. Untuk Anak Yang Selalu Menangis Dan Tidak Mau Tidur, Letakkan Di Bawah Bantal Atau Rendam Dalam Air Dan Beri Minum.
 3. Sakit Urat/Otot Gosokkan Ke Bahagian Yang Sakit.
 4. Sakit Gigi, Rendamkan Dalam Air Hangat Dan Guna Untuk Berkumur Dan Diminum.
 5. Terkena Gigitan Binatang Berbisa, Gosokkan Ke Bahagian Yang Terkena Gigitan Atau Meminumkan Air Rendaman Tasbih.
 6. Jika Dipakai Pada Bagian Badan, Insya Allah Terhindar Dari Binatang Liar,Anjing Ganas Dan Binatang
 7. Berbisa.Terhindar Dari Niat Celaka Orang Dan Keselamatan.
 8. Jika Digunakan Untuk Berzikir Akan Mudah Mendapat Ilham Ghaib.
 9. Dapat Digunakan Untuk Melihat Alam Ghaib (Terawangan).
 10. Dapat Digunakan Untuk Melihat Isi Pusaka / Batu Geliga / Barang Berkhadam / Tempat Puaka.
 11. Dapat Digunakan Untuk Menambah Pancaran Aura Dan Menguatkan Tenaga Dalam.
 12. Pukulan Bahaya Kepada Makhluk Ghaib Dan Makhluk Nyata.
 13. Tolak Sihir Dan Gangguan Makhluk Ghaib.
 14. Anti Racun Dan Santet.
 15. Jika Dibawa Berzikir Akan Dapat Melipat Gandakan Tenaga Dalam Sehingga 70 Kali Ganda Kekuatan Zikir Tenaga Dalam Tanpa Tasbih.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai tasbih bertuah dan apabila memang anda sedang mencari sebuah sarana spiritual, maka tasbih bertuah in sangat disarankan untuk anda. Karena selain karomah wali yang dimiliki tidak ada pantangan apapun dalam penggunaannya. Silakan kunjungi situs resminya dengan cara klik Tasbih Nur Hikmah.

KONSULTASI SILAHKAN HUBUNGI KAMI


Lihat Juga Kumpulan Ajian Ampuh :